Thông tin liên hệ

Bạn có thể tìm thấy thông tin của chúng tôi trên Google Map, trên website https://neik.vn/ (NeiK.vn) hoặc tại 1 trong số các chi nhánh trung tâm hỗ trợ khách hàng dưới đây.
NeiK.vn
 • Trụ sở chính
 • TP. Hồ Chí Minh
 •  
 •  
 • Chi nhánh Hà Nội:
 • TP. Hà Nội
 •  
 •  
 • Chi nhánh Đà Nẵng
 • TP. Đà Nẵng
 •  
 •